U293艾琳娜写真套图64P艾琳娜尤果网

U293艾琳娜写真套图64P艾琳娜尤果网

当归八钱,黄五钱,粉甘草二钱,金银花一两,用水一碗,陈酒一碗,治无名肿毒、痈疽发背等症,三日即愈。庚生按∶此方惟实症中痰中风,及大人食闭、小儿痰闭可用(石绿即是铜绿)。

其毛黄泽而无白毛者为鹿茸,鹿茸补督脉之真阳,麋茸补督脉阴中之阳,不可不辩。 小儿一岁至三岁一钱,四岁至七岁一钱五分,八岁至十二岁二钱,十三岁至十六岁二钱五分。

甘温无毒。  严氏言,风病必先用麝香。

鹿之一身所禀皆阳,最能益人,人以阳气为主也。或吐,不吐即安。

《本草》则《纲目》之外,远及《海录》、《丹房》。故痘疮之血热毒盛者,为之必需。

将湿土瓜根削平寸,塞耳内,以艾灸七壮,每旬一壮乃愈。甘温有毒。

Leave a Reply