No3763女神芝芝Booty床上半脱露黑色丁字裤秀翘臀美腿完美诱惑写真90P芝芝Booty秀人网

No3763女神芝芝Booty床上半脱露黑色丁字裤秀翘臀美腿完美诱惑写真90P芝芝Booty秀人网

风温、狐惑太阳病十日,脉浮细,嗜卧者,外虽已解。 厥逆不止,乌苓汤;有寒者,羌活附子散。

脉沉紧者,不可汗。 杂病以缓为弱,伤寒以缓为和。

大便燥实,脉沉有力而大渴者,方可下。伤寒至于螈,可谓危矣,能以祛风荡热之剂减其大势,间有可治者。

下利腹满,身疼痛,先温其里,四逆汤;后攻其表,桂枝汤。<目录>伤寒证脉药截江网卷之五夫伤寒者,冬时天气严寒,水冰地冻,而成杀厉之气,正乃肾与膀胱坎水用事,体虚触冒之人,中而即病,曰伤寒;不即病者,乃寒毒藏于肌肤。

阳气内陷者,口干燥,白虎汤。湿家鼻塞头痛者,瓜蒂散搐鼻,黄水出即愈。

如发热烦渴,小便赤,脉浮大者,此为表里俱见,五苓散利之。医者不达而误下之,荣血重伤而成痞满。

Leave a Reply