VOL061就是阿朱啊写真套图29P就是阿朱啊嗲囡囡

VOL061就是阿朱啊写真套图29P就是阿朱啊嗲囡囡

 然阴阳互根,烦为阳邪,烦极致躁,躁为阴邪,躁极致烦。定其中外,各守其乡。

反无汗,内外皆阖也。往来寒热有三义∶少阳自受寒邪,阳气尚少,不能发热,至五六日郁热内发,始得与寒气相争,而往来寒热,一也;或太阳伤寒过五六日,阳气已衰,余邪未尽,转属少阳而往来寒热,二也;夫风为阳邪,少阳为风府,一中于风,便往来寒热,不必五六日而始见,三也。

亡阳与阳结,其别在汗。故必藉桂枝之辛温,入心而化液;更仗暖水之多服,推陈而致新。

此因里急后重者,不可不用,又不可多用,故如是叮咛耳。琴有志重编,因无所据,窃思仲景有太阳证、桂枝证、柴胡证等辞,乃宗此义,以症名篇,而以论次第之。

尝谓胸中有万卷书,笔底无半点尘者,始可着书;胸中无半点尘,目中无半点尘者,才许作古书注疏。下利而渴欲饮水,是厥阴之消渴,亦中风之烦所致也。

此发热而不恶寒,是阳中无阴矣。仲景用攻下二字,不专指大便。

Leave a Reply