Vol004顏允允写真套图79P颜允允优星馆

Vol004顏允允写真套图79P颜允允优星馆

小儿不吮乳啼哭者,即看舌上起白泡一粒,名舌笋,如不治即死。次年花瓣腐烂,即可敷用,愈陈愈妙。

以蚯蚓粪末凉水调服。彼不肯饮,以一人执其头发,两手握其左右手,以一人托住下颏,一人将羊角去尖插入其口,将药倾入羊角内灌之,倘或吐出不妨再灌,以灌完为妙。

昔人治疠风方中取纯白鹅通身之毛及嘴足之皮与肫肝内皮,同固济,灰存性,和风药用之,为风药之响导也。时珍治伤寒热结狂言,解毒清热之功,等于犀角,同犀角解痘毒。

发明紫河车禀受精血结孕之余液,得母之气血居多,故能峻补营血。走医有四验,以坚信流俗∶一取牙;

治中风,口,颊腮紧急,胃中火盛,必汗不止,小便频数。诚以医之为道,必洞见垣一方始得以刀圭投之。

李防御治嗽得官,传方于下走,谁谓小道不有可观者欤?一方急心痛,诸方不效,此药有验。

Leave a Reply