VOL056气质美女小Kaili小丁丁第二套写真39P小Kaili小丁丁嗲囡囡

VOL056气质美女小Kaili小丁丁第二套写真39P小Kaili小丁丁嗲囡囡

但令中外俱热而欲望其作大汗者;或大汗欲出,肠胃燥热烦渴;及汗已出及虑水却大汗,不与水者;或气弱久虚,烦渴者;或吐泻烦渴者;或产妇烦渴,皆以妄为气虚,不可饮水也。倘或病热尚微,而误中《素问》言辛热开发强劫之效,因以妄矜己能,以谓阴毒必死之证,救之以活,致使世俗愈感而惟恨救之不及,误人多矣。

服药力到,自然合口。一、此方,非但治痈疽、发背、伤折,至于男子妇人疝气、血气皆可用,屡获效矣。

且夫子云∶干为天、为圆、为君、为父、为玉、为金、为寒、为冰,然则干之纯阳。一法本方加甘遂末一钱匕。

虚热橘皮竹茹治,二便不利利之宁,气不归原宜都气,寒虚丁萸附理中,痞硬下利生姜泻,痞硬噫气代赭功。所谓医之能愈者热也。

或脏结蓄热极深,而至身冷、脉微而欲绝者,表之热证反不见也。 不言为寒者,盖表里热微,则亦有身表不热而里亦不渴故也。

又曰∶夫热病皆伤寒之类也。或不战,无汗而愈者,阳不并阴则不战,津液已衰,故无汗而已也。

Leave a Reply