No3254女神周于希Sandy魅惑黑皮裙配黑丝网袜透视秀火辣身材诱惑写真62P周于希秀人网

No3254女神周于希Sandy魅惑黑皮裙配黑丝网袜透视秀火辣身材诱惑写真62P周于希秀人网

 入药泡用,赤黑色者杀人。 若久病胃虚误服,必致吐利不止,往往致毙,可不慎欤。

发明慎火草性能凉血解毒,故《本经》治大热火疮。发明咸走血,苦胜血,水蛭之咸苦以除蓄血,乃肝经血分药,故能通肝经聚血,攻一切恶血聚积。

时珍尝以青蒿佐地骨退热,屡有殊功。雀麦一名杜姥草,益肝和脾,《丹方》以此草同苦瓠叶醋渍炮熟,内口中齿外边熨之,冷则易,热者再熨。

又破伤风用二枚,生切如泥,入椒一两,同酒炒热,入酒二盏乘热饮之,少顷通身汗出而愈。痘疮倒陷不起,用此根长流水煎浴,以痘光壮为效,此即水杨汤变法。

即青娘子辛温有毒。 其治百病,总是取其理气燥湿之功。

古方治心痛恒用栀子,此为火气上逆,气不得下者设也,今人泥丹溪之说,不分寒热通用,虚寒何以堪之?好古以为肝经气分药。

Leave a Reply