VOL087黑色薄纱豪乳透视秀勾魂诱惑写真30P心妍小公主星颜社

VOL087黑色薄纱豪乳透视秀勾魂诱惑写真30P心妍小公主星颜社

此为良法。 头痛,脉浮缓,有汗恶寒,宜解肌,照前时令用药。

 太阳表未解,数下之,遂协热利,心下痞者,桂枝人参汤。面戴阳者,下虚也。

大抵心腹胀满而短气者,邪在里而为实,宜下之,承气汤。是虽热,其邪尤在经,然亦不可发汗。

风湿,脉沉,先伤湿而后伤风也。借使大便不难,其敢轻下之乎?

 汗多而渴,勿用五苓散。 肠鸣腹痛,下利,脉沉迟无力,急当温之,小建中汤。

《难经》云∶伤寒阳虚阴盛,汗之则愈,下之则死。一法用黑锡丹。

Leave a Reply