Vol069巨乳美女心妍公主肉色高叉连体衣写真18P心妍小公主花漾

Vol069巨乳美女心妍公主肉色高叉连体衣写真18P心妍小公主花漾

每服百丸,白汤治五积六聚,状似症瘕。每服三丸,先用葱白三寸,病患自嚼烂,吐于男左女右手心,将嚼烂葱裹药,无灰酒送下。

 歌括∶经水过多行复行,面黄体倦色不荣。小便频数,或如膏者,加五味子、知母、黄柏、玄参。

升举大补术参,炙草升芷当归陈。胞胎系于肾而连于心,肾气固则交于心,其气通于胞胎,此胞胎之所以欲坠而不得也。

此药不寒不燥,可以常服,有验。并提汤中用熟地,巴戟白术人参。

养正通幽肠可润,川芎当归麻桃仁。阿胶白芍用酒炒,补水泄火服之宜。

内虚则气必衰,气衰则不能行水,而湿停于肠胃之间,不能化精而化涎矣。参补气气力足,归丹生血瘀难留。

Leave a Reply